Tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054-2005

 Tiêu chuẩn thiết kế đường Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường ô tô. Các đường chuyên dụng như: đường cao tốc, đường đô thị, đường công nghiệp, đường lâm nghiệp và các loại đường khác được thiết kế theo các tiêu chuẩn ngành. Có thể áp dụng các cấp đường thích hợp trong tiêu chuẩn này khi thiết kế đường giao thông nông thôn. Link tải bên dưới:


Download

[Mật khẩu giải nén: tailieucauduong.com]
Nguồn: Internet

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->